Usluge
  Deratizacija
  Dezinsekcija
  Eradikacija
  Dezinfekcija
  Fumigacija
 
 

DERATIZACIJA
suzbijanje štetnih glodara

U oblasti ekološko sanitarne zaštite najvažniji štetni glodari su pacovi (crni pacov i sivi pacov), miševi (kucni miš) kao i dr. štetni glodari (poljski miš i voluharica).

Deratizacija podrazumeva mehanicke, fizicke i hemijske mere kojima se suzbijaju štetni glodari i kojima se stvaraju nepovoljni uslovi za ulaz, zadržavnje i razmnožavanje štetnih glodara na površinama, u prostorima i objektima.

Posebno smo specijalizovani za vršenje sistematskih deratizacija u gradovima, opštinama, mesnim zajednicama.

 

 

 

DEZINSEKCIJA
suzbijanje štetnih insekata
(bubašvabe, mravi, muve, komarci, buve, krpelji, stenice, grinje, ose, stršljenovi)

Dezinsekcija se vrši provodenjem mehanickih, fizickih, bioloških i hemijskih mera.

Mehanicke mere podrazumevaju cišcenje prostora, upotrebu lepljivih traka sa ili bez atraktanata.

Fizicke mere podrazumevaju upotrebu toplote, hladnoce ili svetlosti s ciljem smanjenja insekata.

Hemijske mere podrazumevaju upotrebu pesticida u kontroli štetnih insekata.

 

DEZINFEKCIJA
uništavanje štetnih mikroorganizama

Sprovodi se primenom mehanickih, fizickih i hemijskih mera.

HACCP ( Hazard Analysis & Critical Control Points ) u sanitarnoj zaštiti – koristimo mere koje osiguravaju minimalnu upotrebu biocidnih preparata uz maksimalne rezultate kontrole štetocina. Naša strucna ekipa , nakon uvida u stanje objekata procenjuje i pronalazi slabe tacke, izraduje plan kljucnih kontrolnih tacaka i postavlja plasticne deratizacione kutije za mamce, koje kontrolišemo mesecno, uz vodenje iscrpne evidencije o svemu što se radilo (monitoring).

Biološki je nemoguce istrebiti sve štetocine, ali naš cilj je svesti ih na biološki minimum. Ukoliko procenimo da nema potrebe za primenu biocidnih preparata, nece se ni koristiti dok ne dode do znacajne infestacije.

ZAŠTITA OD PTICA – (golubovi, vrapci)

ZAŠTITA BILJA – suzbijanje skladišnih štetočina u mlinovima, silosima, magacinima za skladištenje bilja.
 

         
   
DesignBy ASIST Centar 2013.