Obavestenje

U saradnji sa preduzećem “Eko san plus” doo Beograd i “Eko san” doo Beograd, operativci “Eko tim” doo Loznica, izvodiće akciju sistematske deratizacije – suzbijanja štetnih glodara na teritoriji Grada Loznica, počevši od 13.05.2019. Ova preventivna akcija ima za cilj da se prevencijom zaštiti zdravlje ljudi i domaćih životinja na teritoriji Grada Loznica.

Mole se građani, da operativcima koji će izvoditi akciju na terenu, omoguće pristup dvorištima i podrumskim prostorijama i da u svemu sarađuju sa ekipama na terenu. Operativni izvršioci biće prepoznatljivo obučeni i obeleženi tokom rada na terenu.

Napominjemo, da je sistematska deratizacija u organizaciji Gradske uprave Grada Loznica, za građane, potpuno besplatna.

Mole se građani da onemoguće deci i domaćim životinjama pristup preparatima za deratizaciju.

Građani će, putem medija, biti blagovremeno obavešteni o dinamici sprovođenja sistematske deratizacije u svakoj mesnoj zajednici. Građani, koji se u vreme izvođenja akcije ne zateknu kod svojih kuća, mogu, uz ličnu kartu, preparat preuzeti u prostorijama “Eko tim” doo Loznica, ili u prostorijama svoje mesne zajednice.