SISTEMATSKA DERATIZACIJA GRADA LOZNICA

U mesecu aprilu „Eko tim“ doo u saradnji sa preduzećem „Eko San -Plus“ doo Beograd vrši sistematsku deratizaciju – suzbijanje štetnih glodara na celokupnoj teritoriji grada Loznica.