STARTUJE NOVI WEBSAJT

Naš novi websajt počinje sa radom od  20.04.2022.god. Zahvaljujemo se kompaniji „SaintDi“ doo i „THE ČALIJA“ iz Novog Sada koje su implementirale sve naše želje i zahteve u skladu sa savremenim trendovima.