INOVACIJE U EKO TIM-u

Eko tim doo je uveo inovaciju u svom poslovanju – digitalnu kontrolu štetočina. Ostvarili smo saradnju sa holandskom kompanijom PestScan koja je razvila platformu za digitalnu kontrolu štetočina, i integrisali je na naš novi websajt. Tako će naši klijenti dobiti mogućnost da prate stanje prisustva štetočina u svojim objektima i okolini, gotovo u realnom vremenu.